Schurr Consulting

Schurr Consulting  חברה לייעוץ המתמחה בתחום הרפואה והבריאות.  לצוות המוביל ניסיון רב בהקמה וניהול של מרפאות מומחים, מיצוב ובידול שירות רפואי, גיוס השקעות עבור מיזמים וטכנולוגיה רפואית חדשה.

אנו עובדים עם לקוחותינו במטרה למקסם תוצאות. דרך מקצועיות, שימוש במתודולוגיה ייחודית ומערכות מידע, אנו פועלים בהצלחה בשוק תחרותי המחייב מצוינות עסקית.

אנו שואפים לערנות מתמדת, יכולת התאמה לאתגרים בסביבה המאופיינת באחריות אישית וציבורית. אנו תופרים לכל לקוח פתרון בהתאם לצרכיו ומטרותיו. צוות המשרד יודע "לקרוא את המפה" ולפעול בהתאם למציאות משתנה.